Kontakt

Twitter: @KarmazynowyKruk
Twitter: @SzkiceKruka (profil bloga)
Diaspora*: Karmazynowy Kruk
Facebook: Andrzej „Kruk” Appelt
Facebook: Kroniki Zapowiadanych Lektur (strona bloga)